تهدیدات و مزایای رقابتی اینترنت بر کسب و کارها چیستند ؟

Internet and competetive advantages
اینترنت ، تهدیدات و مزیت رقابتی

بر اساس تئوری ارزش مایکل پورتر ، مجموعه فعالیت هاو منابع مختلف در یک شرکت که باعث خلق ارزش میشوند عبارتند از فعالیت های اصلی و فعالیت های پشتیبانی
فعالیت هاو منابع پشتیبانی شامل : زیرساخت های شرکت ، مدیریت منابع انسانی ، توسعه تکنولوژی ، تامین و خرید مواد اولیه هستند و فعالیت های اصلی شامل : خدمات ، بازاریابی و فروش و تدارکات داخلی و خارجی و عملیات تولید میباشند

 با ورود اینترنت و ارتباطات جدید و استفاده سازمانها از آن، کلیه فعالیت های زنجیره ارزش ،کارائی و اثر بخشی بیشتری را نشان میدهند که میتواند بر مزیت رقابتی سازمانها بیفزاید
البته اینترنت ریسکهای جدیدی را نیز برای کسب و کارها ایجاد میکند که اهم آنها عبارتند از
 مشتری بسادگی امکان آگاهی و تغییر منبع خرید را دارد
 تامین کننده گان نیز بسادگی امکان دسترسی به خریداران جدید را دارند
 هرگونه اهمال در عملکرد، بسادگی توسط ذینفعان و مشتریان درک شده و میتواند خسارات پیش بینی نشده بجای بگذارد
 بدلیل استفاده همه رقبا از امکانات خلق شده ، ممکن است یک کسب و کار، نه تنها مزیت رقابتی خود را از دست بدهد، بلکه  اینترنت و شبکه های ارتباطی مدرن میتوانند  به تهدیدی در دست مشتری تبدیل گردند.

باید گفت ، سرعت در خدمات ، ایجاد قابلیت اعتماد ،ارائه اطلاعات مورد نیاز به مشتریان ، ایجاد ارتباط و دریافت دیدگاه های مشتریان ، توسعه خلاقیت ها در فرایند طراحی تا تولید ، عرضه محصول و ایجاد کانال جدید تجاری بدلیل توسعه ارتباطات ، از ویژگیهای اینترنت و شبکه های ارتباطات جدید میباشد که باعث ایجاد مزیت رقابتی موقت برای کسب و کار ها میشود .
اما سئوال این است که آیا این امکانات میتواند در کاهش هزینه ها و یا افزایش درآمد یک مزیت رقابتی دائمی ایجاد کند ؟
بدیهی است که ، این مزیت ،تا زمانی که همه رقبا از این سیستم ها استفاده نکرده اند ،میتوان بعنوان یک مزیت رقابتی با در نظر گرفتن ریسک های ذکر شده ، درنظر گرفت  که در طولانی مدت  ، با ورود رقبا به استفاده از این تکنولوژی های ارتباطی ، خنثی خواهد شد
 باید گفت ، اینترنت بعنوان یک ابزار میتواند فعالیت های داخلی و خارجی سازمان را حمایت کرده ، حاشیه سود را افزایش دهد و ایجاد مزیت رقابتی نماید.
هر چقدر استفاده از اینترنت با استفاده از اپلیکیشن های طراحی شده برای استفاده بهینه از منابع توسعه یابد  مزیت رقابتی بیشتری کسب خواهد شد
 ضمنا با آمدن موبایل ها و پوشیدنی های هوشمند ، فضاهای جدیدی ،برای ایجاد ارزشهای کاربردی در هر کسب و کار ایجاد میشود که میتواند مزیت های رقابتی خاصی را حد اقل در کوتاه مدت و میان مدت ایجاد نماید.