چرا باید از مربیگری در مدیریت کسب و کار استفاده کرد؟

Business coaching

چرا باید از مربیگری در مدیریت کسب و کار استفاده کرد؟

محاسن استفاده از مربی در مدیریت کسب و کار
یکی از عوامل مهم و تعیین کننده   در سازمانها ، میزان دانش و تجربه و تخصص حرفه ای موجود در سازمانها است که باعث ایجاد مزیت نسبی و موفقیت آن کسب و کار میشود.

امروزه بسیاری از استارت آپ ها و کسب و کارها ، از مدیران جوان و کارآفرینانی ،  بهره میبرند که ممکن است دارای همه  تجارب ،  تخصص  ها و دانش حرفه ای مورد نیاز نباشند.   دارندگان کسب و کار و یا مدیران جوان اغلب در گیر حل و فصل مشکلاتی هستند که  در حقیقت  خود ، عوارض  مشکلات ریشه ای تری هستند  و لذا  بجای شناخت حرفه ای و فنی دلایل اصلی و برطرف کردن موانع بصورت ریشه ای  ، اغلب ،  این مدیران  درگیر حل و فصل مشکلات و عوارض ناشی از این کاستی ها ی ریشه ای میباشند
کارآفرینان و صاحبان کسب و کار ، همه روزه هزینه ها و سرمایه های زیادی را برای رفع این گونه عوارض میپردازند در حالیکه، این مشکلات دوباره تکرار میشوند و همچنان در  کسب و کارشان باقی مانده و  باعث ایجاد هزینه ، ریسک ، نا کارائی و از دست دادن فرصت ها میشوند
امروزه  توصیه میشود مدیران و کارآفرینان ،  در این چرخه پر هزینه گرفتار نشوند و با استفاده از متخصصین حرفه ای در نقش مربی ، مشکلات و دلایل اصلی مشکلات را  را شناسائی و رفع کنند

مربیان به آنها  کمک میکنند تا در هر بخش از سازمان که به نتایج مطلوب نمیرسند ، یک ارزیابی و کارشناسی  حرفه ای را انجام داده و برای بهبود عملکرد ها ، روش های مناسب و اثر بخشی را پیشنهاد دهند

هرچند ممکن است در داخل سازمان نیز افراد حرفه ای و جود داشته باشند ، اما نظرات حرفه ای کارشناسان و مربیان  خارج از سیستم در مورد مشکلات  ، میتواند راه کارها و تفکرات جدیدی را وارد سازمان کند

.
این مشکلات میتوانند در بخش های مدیریت عمومی ، فروش و بازاریابی ، عملیات ، محصولات ، تامین مالی و منابع انسانی باشد و استفاده از افراد با تجربه در هر بخش بعنوان مربی میتواند آثار زیادی در افزایش عملکرد کسب و کار داشته باشد

وظایف یک مربی تجارت و کسب و کار چیست ؟
وظایف یک مربی کسب و کار میتواند بسیار متنوع باشد اما عموما شامل موارد ذیل میشود

 شناخت دلایل و ریشه های مشکلات موجود

 معرفی جنبه های واقعی و اثرات، بصورت سیستماتیک و موثر

کمک به مدیریت موثر در سازمان

کاهش ضایعات و افزایش کارائی و بهره وری

 افزایش سود آوری و توسعه سازمان و کسب و کار در طولانی مدت

 مربیان ممکن است برای دوره های کوتاه مدت و یا طولانی مدت ،در کنار سازمان حضور داشته و بعنوان بازوی مدیریت ، با سازمان همکاری های مشاوره ای و غیر اجرائی داشته  و حتی در مواردی در کوتاه مدت  مجبور به ورود در اجرا شوند
منافع داشتن مربی برای  سازمانها
منافع اصلی استفاده از مربی گری در کسب و کار عبارتند از
استفاده از دانش و آگاهی ، تخصص و پشتیبانی نیرو های حرفه ای
آموختن از پروسه مربی گری بعنوان یک شرکت کننده فعال
فراگیری مهارت های مدیریتی برای مدیریت سازمان بصورت سود ده و کارا
کار با مشاوران حرفه ای متناسب با نیاز
یافتن ریشه های مشکلات سازمان
بدست آوردن یک راهنما و نقشه عمل با تاکید بر اولویت ها برای بهبود در سازمان